CÔNG TY TNHH MINH QUỐC | đá mài | đá cắt | đá cắt nhôm | đá cắt inox | đá cắt kim cương http://minhquoc.vn

Norton Expert
30.11.1999

 


 Đá cắt Norton Expert

A30R-100x2.0x16.0

A30R-125x2.0x22.2

A30R-150x2.5x22.2

A30R-180x2.0x22.2

A36P-300x3.0x25.4

A36P-350x3.0x25.4

A36P-400x3.0x25.4_THEURL:http://minhquoc.vn/modules.php?name=Shoping&op=viewst&sid=

© CÔNG TY TNHH MINH QUỐC | đá mài | đá cắt | đá cắt nhôm | đá cắt inox | đá cắt kim cương contact: miq@minhquoc.vn